Přejít k obsahu


Vzdělávání na KFE FZS ZČU v Plzni

Citace:
VALEŠOVÁ, M., FIRÝTOVÁ, R. Vzdělávání na KFE FZS ZČU v Plzni. In Vzdelávanie v nelekárskych odboroch. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2010. s. 159-165. ISBN: 978-80-89352-47-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Education in KFE FZS ZČU in Pilsen
Rok vydání: 2010
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Autoři: Mgr. Monika Valešová , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: Práce představuje vzdělávání na Katedře fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni v celé šíři, tj. prezenční bakalářský studijní obor Fyzioterapie a Ergoterapie, další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, spolupráci s oddělením celoživotního vzdělávání na edukaci a výuce seniorů. Dále práce seznamuje se specifikem naší katedry, za které lze považovat přípravu především v praktických dovednostech studentů. Každá součást vzdělávacího procesu na naší katedře je hodnocena prostřednictvím evaluace, která se jeví po našich zkušenostech s jinými hodnoceními kvality výuky jako nejpodnětnější zpětná vazba, která výrazně ovlivňuje kvalitu výuky na naší katedře.
Abstrakt EN: This work represents the education at Department of Physiotherapy and Occupational Therapy Faculty of Health Care Studies The University of West Bohemia in Pilsen in the whole spectrum, that is full time undergraduate degree course of Physiotherapy and Occupational Therapy, other training of paramedical personnel, cooperation with departments of lifelong learning for education and teaching seniors. Furthermore, this work introduces the particularities of work of our department, which can be considered for training in particular student skills. Each part of the educational process in our department is evaluated by means of evaluation, which appears, on our experience with other assessments of teaching quality, as the most inspiring feedback, which significantly affects the quality of teaching in our department.
Klíčová slova

Zpět

Patička