Přejít k obsahu


Constrained Open Mapping Theorems and Control Theory

Citace:
CIBULKA, R. Constrained Open Mapping Theorems and Control Theory. CRM, Bellatera, Barcelona, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Constrained Open Mapping Theorems and Control Theory
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Radek Cibulka Ph.D.
Abstrakt CZ: Nejprve dokážeme zobecněnou gravesovu větu a některé její důsledky (zejména vztah mezi řešitelností lineární a nelineární operátorové rovnice, nutné a postačující podmínky pro existenci diferencovatelné selekce inverzního zobrazení). Jako aplikaci studujeme řiditelnost nelineárního (semi-lineárního) dynamického systému.
Abstrakt EN: First, we present a generalization of the well-known Graves' theorem and its several corollaries (e.g. the relationship of solvability of linear and non-linear operator equation, necessary and sufficient condition ensuring the existence of a differentiable selection for the inverse mapping). Then, as an application, we study the exact local controllability of an infinite-dimensional dynamic system described by a non-linear (semi-linear) abstract differential equation.
Klíčová slova

Zpět

Patička