Přejít k obsahu


Effective engineering design research, education and practice in context

Citace:
HOSNEDL, S., SRP, Z. Effective engineering design research, education and practice in context. In Proceedings of the 2nd International Design Conference on Design Engineering and Science - ICDES 2010. Tokyo: Japan Society for Design Engineering, Tokyo University of Science, 2010. s. 80-85. ISBN: 978-4-9905565-0-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effective engineering design research, education and practice in context
Rok vydání: 2010
Místo konání: Tokyo
Název zdroje: Japan Society for Design Engineering, Tokyo University of Science
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Zbyněk Srp
Abstrakt CZ: Tvůrčí konstrukční aktivity a jejich management ve výzkum, výuce i praxi jsou obecně na jedné straně v rozporu s instruktivně orientovanými metodickými přístupy pro jejich rigiditu, a na druhé straně s matematicko-logickými přístupy pro jejich vysokou abstraktnost. V příspěvku je prezentován vyvinutý a ověřený přístup založený na Teorii technických systémů (TTS(, která je složkou Engineering Design Science (EDS), což přináší významné efekty ve výše uvedených aktivitách včetně jejich vzájemných souvislostí nastíněných v předloženém článku.
Abstrakt EN: Creative engineering design activities and their management in research, education and practice generally conflicts on the one hand with ?instruction? based methodical approaches because of their prevailing rigidity, and on the other hand with ?math-logic? based theoretical approaches due to their extreme abstractness. A developed and validated approach based on the Theory of technical systems (TTS), a constituent of Engineering design science (EDS), which brings significant benefits in all the above mentioned creative fields including their important mutual context is outlined in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička