Přejít k obsahu


High Voltage Matrix Converter Topology for Multi-system Locomotives

Citace:
DRÁBEK, P., PITTERMANN, M., CÉDL, M. High Voltage Matrix Converter Topology for Multi-system Locomotives. New York, 2010., ISBN: 978-1-4244-5286-6,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: High Voltage Matrix Converter Topology for Multi-system Locomotives
Rok vydání: 2010
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE Association
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Marek Cédl
Abstrakt CZ: Článek prezentuje výzkum zadaný průmyslem pro novou topologii trakčního měniče sloužící pro redukci váhy trakčního transformátoru. Hlavní pozornost je věnována speciální topologii trakčního pohonu: vstupní vysokonapěťový trolejový měnič (1 fázový) - výstupní měnič (1 fázový pulzní napěťový usměrňovač + 3 fázový napěťový sttřídač) - trakční motor.
Abstrakt EN: This paper presents research motivated by industrial demand for special novel high voltage traction drive topology devoted to minimization of traction transformer weight against classical locomotives operates on both trolley voltages of 25kV/50Hz and 15kV/16,7Hz. The main attention has been given to the special traction drive topology for AC power systems: input high voltage trolley line converter (single phase matrix converter) ? middle frequency transformer ? middle voltage output traction converter (1f active rectifier+3f VSI) - traction motor. This contribution describes in detail proposed new control strategy of novel high voltage traction drive topology with single-phase matrix converter using controller of the phase shift angle between the trolley wire voltage and current. Input high voltage converter consists of several matrix converters to spread input high trolley voltage to each matrix converter. The theoretical conclusions and simulation results of serial matrix converters connection are compared with extensive series of experimental measurements on laboratory model with rated power of 4kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička