Přejít k obsahu


Multimediální tematické mapy

Citace:
ČERBA, O. Multimediální tematické mapy. Ostrava, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multimedial Thematic Maps
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Role multimediálních technologií spočívá v šíření informací v podobě textu, zvuku nebo videa. Kombinace multimédií a kartografie umožňuje poskytovat uživatelům geografické informace inovačním způsobem, který spojuje výhody map (modelový přístup, abstrakce atd.) a multimediální (působení na různé smysly a typy paměti). Tato práce ukazuje jednu z možností, jak propojit svět map a multimédií. Jako základ jsou použity mapy vytvořené v rámci projektu VisualHealth ve formátu SVG. Tyto mapy budou rozšířeny o multimediální a interaktivní prvky. Tato práce se zaměřuje na zavádění multimédií do kartografických produktů a prezentaci mnoha výhod SVG formátu a souvisejících technologií. Jednoduché šíření map přes internet představuje hlavní výhodu SVG, protože použité technologie je standardizované a optimalizované pro webové mapy, včetně map pro mobilní platformu.
Abstrakt EN: The role of multimedia technologies consists in a distribution of information in the form of text, sound or video. A combination of multimedia and cartography enables to provide to users geographic information in a innovative way, which connects benefits of maps (model approach, abstraction, information depression, etc.) and multimedia (eye-appeal, affecting different senses and types of memory). This paper shows one of the possibilities, how to interconnect the world of maps and multimedia. As a base there are the maps created within the scope of the project VisualHealth in the SVG format. These maps will be extended by multimedia and interactive components. This paper aims at an introduction of multimedia implementation to cartographic products and presentation of many benefits of SVG format and related technologies. The simple distribution of maps through the Internet represents of of the advantage of SVG, because used technologies are standardised and optimized to internet maps, including maps for mobile platform.
Klíčová slova

Zpět

Patička