Přejít k obsahu


Web Services to Thematic Maps

Citace:
ČERBA, O. Web Services to Thematic Maps. Orlando (FL), 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Web Services to Thematic Maps
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Současný svět informačních technologií (včetně geoinformačních technologií /GIT/ a také internetových map) spěje k nové generaci Webu (ve smyslu souboru vzájemně provázaných dokumentů přístupných přes internet). Další vývojové etapy Webu (Web 2.0, Web 3.0, sémantický web, atd.) jsou spojovány s pojmy - user-centered aplikace, sdílení informací, komunitní (kolaborativní) práci a interoperabilita. Právě poslední slovo je velmi důležité, protože představuje nezbytnou podmínkou pro fungování celého systému a jeho složek, jako jsou blogy, wiki, mushups, webových aplikací a služeb. Geoinformačních technologie pracují také s dalším důležitým pojmem spojené s Webem - infrastruktura prostorových dat (SDI).
Abstrakt EN: The current world of information technologies (including geoinformation technologies /GIT/ as well as internet maps) heads towards the new generation of Web (as a collection of interlinked documents accessed via the Internet). The next development stages of Web (Web 2.0, Web 3.0, Semantic Web etc.) are associated with terms ? user-centred applications, information sharing, collaborative work and interoperability. Just the last word is very important because it represents the necessary condition to functioning of complete system and its components like blogs, wikis, mushups, web applications and services. Geoinformation technologies work also with one important term associated with Web ? Spatial Data Infrastructures (SDI).
Klíčová slova

Zpět

Patička