Přejít k obsahu


Možnosti organizované pohybové aktivity pro diabetiky v Plzeňském kraji

Citace:
VALEŠOVÁ, M., LOUKOTOVÁ, L., FIRÝTOVÁ, R. Možnosti organizované pohybové aktivity pro diabetiky v Plzeňském kraji. In Sborník příspěvků z XVII. ročníku interdisciplinární konference s mezinárodní účastí Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-7435-076-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibility of organizing physical activity for diabetics Pilsen region
Rok vydání: 2010
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Univerzita Hradec Králové
Autoři: Mgr. Monika Valešová , Bc. Ladislava Loukotová , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: Studie mapuje moţnosti organizované pohybové aktivity pro diabetiky v Plzeňském kraji a názor diabetiků na dostatečnost těchto aktivit. V práci jsou uvedeny moţnosti fyzické aktivity v Plzni a okolí, pořádané I. interní klinikou společně se Svazem diabetiků Plzeň. Mezi tyto aktivity patří například rekondiční pobyty, cvičení či plavání diabetiků.
Abstrakt EN: This study charts the possibilities of organised physical activities for diabetics in the Region of Pilsen, and the opinions of diabetics regarding the availability of these activities. The paper outlines the possible range of physical activities in and around Pilsen.These are organised by 1st Department of Internal Medicine jointly with the Association of Diabetes Pilsen. These activities include physiotherapy stays, exercising, swimming for diabetics.
Klíčová slova

Zpět

Patička