Přejít k obsahu


Několik poznámek k sunnitským právním školám a taqlídu

Citace:
BEZOUŠKOVÁ, L. Několik poznámek k sunnitským právním školám a taqlídu. Právník, 2010, roč. 149, č. 11, s. 1158-1171. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Few Remarks on Sunni School of Law and Taqlíd
Rok vydání: 2010
Autoři: JUDr. Lenka Bezoušková LL.M.
Abstrakt CZ: Tento článek analyzuje některé aspekty čtyř sunnitských právních škol či škol myšlení (madhab, pl. madáhib) a také taqlíd, jelikož otázka madáhib je těsně spojena s idžtihádem a taqlídem. V tomto článku vysvětluji koncept islámských právních škol jako doktríny nebo principů či metod předložených učencem, který dosáhl úrovně mudžtahida. V tomto článku předkládám názory domnělých zakladatelů madáhib k otázce taqlídu - nekritického následování. Posléze je pojednáno i o tachajjuru ("výběru") a talfíqu ("záplatování").
Abstrakt EN: This paper aims to analyze some aspects of four Sunni ?Schools of Law? or ?Schools of Thought? (madhhab, pl. madáhib) and also taqlíd, because the subject of madáhib is intimately connected with subjects of ijtihád and taqlíd. In this paper I the concept of Islamic Schools of Law as a body of doctrine, or principles, or methods propouned by a scholar who has a rank of mujtahid. In this paper I demonstrate opinions of reputed founders of madáhib on issue of taqlíd - unquestioning imitation. Finally tahayyur (?selection?) and talfíq (?patching?) will also be discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička