Přejít k obsahu


(Ne)rovné postavení muže a ženy v islámském rodinném právu

Citace:
BEZOUŠKOVÁ, L. (Ne)rovné postavení muže a ženy v islámském rodinném právu. Acta Iuridica Olomucensis, 2010, roč. 5, č. 1, s. 51 -61. ISSN: 1801-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: (In)equal Position of Man and Women in Islamic Family Law
Rok vydání: 2010
Autoři: JUDr. Lenka Bezoušková LL.M.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá (ne)rovností muže a ženy v klasickém islámském práv s ohledem na současnou právní úpravu islámských zemí. Předkládá příklady nerovnosti především při uzavření manželství, jeho zániku stejně jako při svěření dětí do péče (po rozvodu). Příspěvek vysvětluje pozici islámských právníků a těch západních k často diskutovanému tématu.
Abstrakt EN: This paper deals with (in)equality between man and woman in classical Islamic family law with regard to contemporary legislation in Islamic countries. It presents examples of inequality first of all in conclusion of marriage and dissolution of marriage as well as custody of childern (after divorce). Paper aims to explore position of Islamic jurists and western lawyers to often dicsussed topic.
Klíčová slova

Zpět

Patička