Přejít k obsahu


Významné soukromoprávní kodifikace v islámských zemích

Citace:
BEZOUŠKOVÁ, L. Významné soukromoprávní kodifikace v islámských zemích. Brno, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influential Private Law Codifications in Islamic Countries
Rok vydání: 2010
Autoři: JUDr. Lenka Bezoušková LL.M.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zaměřuje na nevlivnější soukromoprávní kodifikace v islámských zemích, jako osmanskou Madžallu (vydanou v letech 1869 - 1876), egyptský Sanhúrího občanský zákoník (1948) a kodifikaci Qadrí Pašy (1875). Autorka příspěvku se mimo jiné zabývá přípravami kodifikací a zkoumá jejich vliv na pozdější kodifikace soukromého práva v arabském světě. Dále se snaží o zkoumání vlivu islámských právních škol v procesu kodifikace islámského práva tím, že stručně pojednává i o pluralitě názorů mezi islámskými učenci v právních otázkách a vysvětluje důležitost rozdílů panující muslimské společnosti v legislativním procesu.
Abstrakt EN: This paper focuses on the most influential private law codifications in Islamic countries such Ottoman Majalla (enacted in 1869 - 1876), Egyptian Sanhuri Civil Code (1948) and Qadri Pasha Codification (1875). The author of the paper deals among others with preparatory work on codes and analyzes their influence on later private law codifications in Arab world. Further, the paper seeks to examinates the role of Islamic schools of law in process of codification private law by looking briefly at pluralism of opinions among Islamic scholars over juristic issues and explaining importance of differences among Muslim society in the legislative proces in Islamic countries.
Klíčová slova

Zpět

Patička