Přejít k obsahu


Software pro vyhodnocování bioimpedance

Citace:
ČENGERY, J., KAŠPAR, P. Software pro vyhodnocování bioimpedance. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for bioimpedance evaluation
Rok vydání: 2010
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Čengery Ph.D. , Ing. et Ing. Petr Kašpar Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro vyhodnocení naměřených dat ze zařízení TEBCO pro měření bioimpedance byla navžena aplikace založená na architektuře klient - server. Serverová část je naprogramována ve skriptovacím jazyce PHP a je učena pro umístění na webový server. Pomocí této aplikace, spuštěné v okně webového prohlížeče je prováděno zpracování a analýza naměřených dat. Při vývoji byl kladen důraz na snadnou použitelnost, rozšiřitelnost možností aplikace a intuitivnost ovládání. Aplikace poskytuje mnoho možností tiskových výstupů, včetně lékařské zprávy.
Abstrakt EN: Developed application is based on client - server architecture and is usable for evaluation of data from bioimpedance measurement system TEBCO. The server part of application is programmed in PHP. Application provides many outputs.
Klíčová slova

Zpět

Patička