Přejít k obsahu


Využití EMG měření pro počítačové modelování lidského těla

Citace:
VALDMANOVÁ, L., ČECHOVÁ, H. Využití EMG měření pro počítačové modelování lidského těla. Plzeň, 2010., ISBN: 978-80-7177-034-3,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage of EMG measurement in human body modeling
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: EUROVERLAG, s.r.o.
Autoři: Linda Valdmanová , Ing. Hana Čechová Ph.D.
Abstrakt CZ: S rozvíjejícím se automobilovým průmyslem je stále větší důraz kladen na bezpečnost účastníků provozu. Dnes používané crash testy jsou časově i finančně náročné a využívají figuríny lidského těla, které nemají jeho reálné vlastnosti. Proto představují počítačové modely těla budoucnost ve vývoji týkajícího se bezpečnosti silničního provozu. Cílem této práce je ověřit využití již dříve vyvinutého počítačového modelu lidského těla pro určení svalové aktivity. K dosažení toho cíle byla použita klinická měřicí metoda EMG a daný výpočetní software.
Abstrakt EN: The aim of this study is to test the usage of the human body model for the muscle activity computation. This paper shows the comparison of measured and simulated muscle activities. Active muscle states of biceps brachia muscle are monitored by EMG method in a given position and for given subsequently increasing loads. After that the same conditions are used for simulation using a human body model. This model consists of rigid body segments that are connected by kinematic joints. The model involves all major muscle bunches. Biceps brachia active states are evaluated by a special muscle balance solver. Obtained results of the simulation are compared to the experiment. The analysis shows that the values of muscle activations are comparable.
Klíčová slova

Zpět

Patička