Přejít k obsahu


Matematické úlohy v testu

Citace:
GANGUR, M. Matematické úlohy v testu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 96-101. ISBN: 978-80-7435-067-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mathematical assignment in quiz
Rok vydání: 2010
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedním z hlavních cílů projektu ESF číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025 ?Brána na VŠ? je vytvoření studijních jednotek a jejich implementace do LMS Moodle. Příspěvek se věnuje části projektu - tvorbě studijních aktivit jako součásti vytvářených studijních jednotek zejména z oblasti matematických témat. Studijní aktivity jsou tvořeny především testy sestavenými z automaticky generovaných úloh. V příspěvku je ukázáno řešení několika problémů souvisejících s tvorbou matematických úloh v on-line testech. Jedná se především o sazbu matematických textů, návrh struktury odpovědí, které nejsou jednočíselné, a způsob zadání racionálních a iracionálních vstupních údajů s dostatečnou přesností.
Abstrakt EN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Klíčová slova

Zpět

Patička