Přejít k obsahu


Projekt "Brána na VŠ" a jeho řešení s využitím volně dostupných autorských nástrojů

Citace:
GANGUR, M. Projekt "Brána na VŠ" a jeho řešení s využitím volně dostupných autorských nástrojů. In Sborník abstraktů mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2010. VŠB - Technická univerzita Ostrava: VŠB, Ostrava, 2010. s. 36-36. ISBN: 978-80-248-2242-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project "Gate to University" and its solution with usage of free access authoring tools
Rok vydání: 2010
Místo konání: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Název zdroje: VŠB, Ostrava
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedním z hlavních cílů projektu ESF číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025 ?Brána na VŠ? je vytvoření 100 studijních jednotek a jejich implementace do LMS Moodle. Mezi další cíle projektu patří propojení LMS Moodle se školním informačním systémem a dále propojení LMS Moodle na systém správy e-portfolií ELGG. Příspěvek se věnuje hlavní části projektu tj. tvorbě studijních materiálů a aktivit a jejich implementaci v LMS Moodle. Příspěvek ukazuje použití volně dostupného autorského systému eXe pro tvorbu kurzů. Je prezentován návrh jednotné struktury kurzu, zejména na úrovni základní studijní jednotky ? kapitoly. Výstupem zdroje v eXe editoru mohou být data v různých formátech (IMS balíček, SCORM, strom html dokumentů apod.). Problémem při tvorbě studijních materiálů v e-kurzu, zejména v přírodovědných disciplínách, je sazba matematických výrazů popř. chemických vzorců. V dalším příspěvek ukazuje řešení tohoto problému tj. sazbu textů bez nutnosti znalosti jazyků jako LaTeX či MathML popř. bez nutnosti instalace pluginů na straně uživatele, zobrazujících daný matematický text.
Abstrakt EN: Anotace: Project "Gate to University" and its solution with usage of free access authoring tools
Klíčová slova

Zpět

Patička