Přejít k obsahu


Izolační systém přepojovače vn pro kolejové vozidlo

Citace:
LAURENC, J., HROMÁDKA, M., MARTÍNEK, P., MÜLLEROVÁ, E. Izolační systém přepojovače vn pro kolejové vozidlo. Plzeň, 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Insulating system of vn tap-changer to rail vehicle
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Jiří Laurenc CSc. , Ing. Miroslav Hromádka , Ing. Petr Martínek , Doc. Ing. Eva Müllerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Analýza elektrického namáhání kontaktního ústrojí, vývoj, konstrukce a úpravy pohonu a nádoby přepojovače. Analýza vlivu vlastností izolačního oleje. Experimentální ověření elektrických vlastností izolačního systému přepojovače jako celku.
Abstrakt EN: Electrical stress analysis of contact mechanism, development, design and modification of actuating system and tap-changer tank. Analysis of insulating oil properties effect. Laboratory verification of electrical properties of tap-changer insulating system as a whole.
Klíčová slova

Zpět

Patička