Přejít k obsahu


Příspěvek k chronologii vrcholně středověké keramiky z Českých Budějovic

Citace:
ČAPEK, L. Příspěvek k chronologii vrcholně středověké keramiky z Českých Budějovic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010, roč. 23, č. 1, s. 239-260. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contribution to the chronology of high medieval pottery from České Budějovice
Rok vydání: 2010
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeské muzeum
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá rozborem středověké keramiky z městské parcely čp. 16 v Českých Budějovicích, statistickým vyhodnocením souborů a nástinem relativní chronologie prostřednictvím statistického programu Pie-slice package
Abstrakt EN: This paper deals with the statistical analysis of High Middle Age pottery from the house plot No. 16 in České Budějovice. It was constructed a relative chronological model of pottery assemblages by statistical program Pie-slice package.
Klíčová slova

Zpět

Patička