Přejít k obsahu


Funkční laboratorní model elektrického vozidla

Citace:
FORMÁNEK, J., KLEISNER, P., KUTLWAŠER, J. Funkční laboratorní model elektrického vozidla. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laboratory model of electric vehicle
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Ing. et Bc. Petr Kleisner , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Zařízení je určeno pro laboratorní měření, diagnostiku a testování vlastností konstrukčních skupin elektrických vozidel. Laboratorní elektrické vozidlo je vyvinuto podle vlasního návrhu řešitelů pro možnost provádět jakékoliv změny v konstrukční úpravě komponent, pohonných systémů, řídících a ovládacích systémů atd. až po měření veličin a parametrů částí nebo celku tohoto zařízení.
Abstrakt EN: The device is meant for laboratory measurements, diagnostics and testing of design systems of electric vehicles. Laboratory electric vehicle was designed by own design with possibility to do changes in design of components, driving systems, control systems etc. and also with possibility to do measuring of values and parameters of parts or whole device.
Klíčová slova

Zpět

Patička