Přejít k obsahu


Vztah historického a fikčního narativu: příspěvek k metodologii vědy

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Vztah historického a fikčního narativu: příspěvek k metodologii vědy. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. 10, č. 3, s. 127-135. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Historical and Fictional Narrative: Contribution to the Methodology of Science
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Základní otázkou je zde vztah fikce a historie (či terminologicky přesněji: vztah historického a fikčního narativu). Odpovědi (budeme-li schematizovat, a tedy částečně redukovat) lze zařadit pod dvě různá obecná hlediska: i) zpochybnění zásadního rozdílu mezi fikčním a historickým narativem, ii) ?otevřená hranice? fikčních a historických světů, ale konstatování ?makrostrukturních? rozdílů. Studie ukáže: i) že tyto předpoklady nevedou v interpretační praxi k významnějším rozdílům a ii) že překrývání hranic fikčního a historického v interpretaci může být významnou inspirací pro metodologii vědy.
Abstrakt EN: The study deals with the relation between fictional and historical (eventually, factual) narrative. Two main views are presented: the first one which disputes crucial differences between historical and fictional narrative, and the second one which accepts ?open boundaries? between fiction and history but claim the crucial (macrostructural) differences. The study shows that views mentioned above do not bring much different interpretative conclusions and that they are the important inspiration for a methodology of science.
Klíčová slova

Zpět

Patička