Přejít k obsahu


Possibility consideration of rebuilding of CREUSEN PMSM to an induction machine

Citace:
HRUŠKA, K. Possibility consideration of rebuilding of CREUSEN PMSM to an induction machine. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibility consideration of rebuilding of CREUSEN PMSM to an induction machine
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Cílem tohoto výzkumu je posouzení možnosti přestavby synchronního stroje s permanentními magnety firmy CREUSEN na stroj asynchronní jednoduchou výměnou rotoru. V případě provedení by byl rotor stroje nahrazen rotorem se vstřikovanou klecí nakrátko vyrobenou z hliníku.
Abstrakt EN: The target of this research report is a consideration of possibility of rebuilding of a CREUSEN permanent magnet synchronous machine size 71L to an induction machine only by simple replacement of the rotor of the machine. In this case the original rotor with permanent mag nets would be replaced by a rotor equipped with a die-cast aluminium squirrel-cage winding.
Klíčová slova

Zpět

Patička