Přejít k obsahu


Design of alternative induction machine to CREUSEN 71L PMSM

Citace:
HRUŠKA, K. Design of alternative induction machine to CREUSEN 71L PMSM. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of alternative induction machine to CREUSEN 71L PMSM
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Úkolem tohoto výzkumu je návrh asynchronníh stroje s výstupními parametry srovnatelnými s PMSM CREUSEN 71L. Konečný stroj má vyhovovat požadavkům na třídu izolace F a mít stejný vnější průměr jako stroj CREUSEN 71L. Mechanický výkon stroje pak bude uvažován jako Pm=9000W a jmenovité napětí stroje bude odvozeno od jmenovitého napětí stejnosměrného zdroje 48V.
Abstrakt EN: The purpose of this research is the design of an induction machine with output parameters equivalent to CREUSEN 71L permanent magnet synchronous machine. The resulting induction machine has to meet demands for class F insulation and it has to have the same outer diameter as CREUSEN 71L machine. The output power of the machine will be considered as Pm=9000W and the nominal voltage of the machine will be derived from power supply DC voltage 48V.
Klíčová slova

Zpět

Patička