Přejít k obsahu


Finite element method analysis of newly designed induction machine set

Citace:
HRUŠKA, K. Finite element method analysis of newly designed induction machine set. Plzeň, 2010.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finite element method analysis of newly designed induction machine set
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Cílem této zprávy je analýza nově navržených řad asynchronních strojů navržených ve zprávě č. 22160-09-10 použitím metody konečných prvků. Tato analýza společně s perspektivními testy na prototypech budou sloužit pro optimalizaci a další úpravy navržených strojů.
Abstrakt EN: The target of this research report is a check of design of induction machines designed in research report no. 22160-09-10 using finite element method. This check together with prospective tests on prototype of the machine will serve as correction factors for optimization and further corrections of designed induction machines.
Klíčová slova

Zpět

Patička