Přejít k obsahu


Thin-film silicon solar cells: stability and light trapping

Citace:
ZEMAN, M., VAN ELZAKKER, F., ŠUTTA, P., ISABELLA, O., KRC, J. Thin-film silicon solar cells: stability and light trapping. INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS, 2009, roč. 39, č. 4, s. 223-230. ISSN: 0352-9045
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thin-film silicon solar cells: stability and light trapping
Rok vydání: 2009
Místo konání: STEGNE 7, LJUBLJJANA 1000, Slovenia
Název zdroje: SOC MICROELECTRONICS, ELECTRON COMPONENTS MATERIALS-MIDEM
Autoři: Miro Zeman , Fijs Van Elzakker , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Olindo Isabella , J Krc
Abstrakt CZ: Technologie tenkovrstvých křemíkových solárních článků je jedna ze slibných technologií pro výrobu nízkonákladových solárních článků dodávajících elektřinu. Dneštnímu tenkovrstvému křemíkovému fotovoltaickému obchodu (402 MWp vyprodukovaných v roce 2008) dominují moduly založené na amorfním křemíku, nicméně je očekávané, že v blízké budoucnosti se bude přecházet na tandemové amorfní/mikrokrystalické křemíkové moduly. Vlastnosti růstu křemíkových vrstev ze směsi vodíku a silanu budou diskutovány a bude prezentováno chování solárních článků.
Abstrakt EN: Thin-film silicon solar cell technology is one of the promising photovoltaic technologies for delivering low-cost solar electricity. Today the thin-film silicon PV market (402 MWp produced in 2008) is dominated by amorphous silicon based modules; however it is expected that the tandem amorphous/microcrystalline silicon mo-dules will take over in near future. The properties of silicon films grown from the mixture of hydrogen and silane will be discussed and the solar cell behavior will be presented. In order to increase the absorption in thin absorber layers novel approaches for photon management inside solar cells are developed. In this article i) optimal surface texture of the electrodes for introducing efficient light scattering and ii) development and implementation of optically-active layers for enhanced reflection at the back contact are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička