Přejít k obsahu


Computation of efficiency of new designed low voltage machines relating to the second stage of research

Citace:
KINDL, V. Computation of efficiency of new designed low voltage machines relating to the second stage of research. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computation of efficiency of new designed low voltage machines relating to the second stage of research
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl
Abstrakt CZ: Řeší výpočet mapy účinnosti jako funkce zatížení
Abstrakt EN: The purpose of this research is the calculation of losses dissipated in both the stator and the rotor lamination of newly designed motor's sets relating to the second stage. The next aim is to prepare the model giving us the efficiency map of ɳ=f(speed,T).
Klíčová slova

Zpět

Patička