Přejít k obsahu


Vyměřovací a vytýkací řízení z pohledu nového daňového řádu

Citace:
ANDERLOVÁ, S., JÁNOŠÍKOVÁ, P. Vyměřovací a vytýkací řízení z pohledu nového daňového řádu. In Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010.. Praha: Leges, 2010. s. 51-64. ISBN: 978-80-87212-57-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Allocate and reprehend proceedings from view of the new tax rule.
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Leges
Autoři: JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová , JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vyměřovacím a vytýkacím řízením z pohledu nového daňového řádu. Autorky se zaměřují na vyměřovací a vytýkací řízení jako jednu z částí daňového řízení, porovnávají obě právní úpravy a shrnují jeho význam.
Abstrakt EN: The article deals with allocate and reprehend proceedings from view of the new Tax rule in the Czech Republic. The authors analyze allocate and reprehend proceedings like one part of tax proceedings, compare them in both tax regulations and summarize its importance.
Klíčová slova

Zpět

Patička