Přejít k obsahu


Bezprávná výhrůžka, oprávněný nátlak a pohrůžka jiné těžké újmy

Citace:
KOCINA, J. Bezprávná výhrůžka, oprávněný nátlak a pohrůžka jiné těžké újmy. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 19, s. 706-708. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A wrongful menace, a justified constraint and a threat of another serious injury
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá některými aktuálními problémy, které se týkají výhrůžky, jež s sebou přináší nátlak, pojmem pohrůžky jiné těžké újmy a vzájemným vztahem těchto pojmů používaných v různých odvětvích občanského a trestního práva. Z argumentace použité v článku je dovozován závěr, že pouze taková výhrůžka, která má za následek neplatnost právního úkonu, může naplňovat pohrůžku jiné těžké újmy jako znaku objektivní stránky trestného činu vydírání v případě, že pachatel touto pohrůžkou dosáhl toho, co sledoval. Pokud by pachatel nedosáhl pohrůžkou toho, co sledoval, může naplňovat pohrůžku jiné těžké újmy jako znaku objektivní stránky trestného činu vydírání pouze takové jednání, které by mělo za následek neplatnost právního úkonu v případě, že by vydíraný tento právní úkon učinil. Výhrůžka, stejně tak pohrůžka jiné těžké újmy, musí být protiprávní - neoprávněná.
Abstrakt EN: The article considers with some actual problem respecting a menace that brings a constraint and with a concept of a threat of another serious injury in branches of civil law and criminal law. Only the menace that leads to an invalidity of the legal act can fulfil the facts of a case of blackmail. The menace has to be wrongful.
Klíčová slova

Zpět

Patička