Přejít k obsahu


Právní povaha rozhodčího řízení - aplikační problémy

Citace:
BEZOUŠKA, P., KOCINA, J. Právní povaha rozhodčího řízení - aplikační problémy. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 16, s. 585-588. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The legal character of the arbitration proceedings - the application problems
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Autoři: JUDr. Petr Bezouška Ph.D. , JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek stručně vymezuje dvě základní teorie, které se týkají právní povahy rozhodčího řízení, a to smluvní a jurisdikční. Je poukazováno na opakovaná usnesení Ústavního soudu České republiky, ze kterých lze dovodit, že tento soud vychází z čisté smluvní teorie týkající se právní povahy rozhodčího řízení, když však rozhodování Ústavního soudu České republiky má pouze formu odmítnutí ústavní stížnosti, o které rozhodoval vždy pouze soudce zpravodaj. Autoři, v návaznosti na názory v obdobné literatuře, dovozují, že platná právní úprava, tj. zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, vychází z jurisdikční teorie, pro kterou je charakteristické to, že rozhodce právo nalézá. Tento závěr je argumentačně podložen také rozhodnutími obecných soudů, které jako soudy prvního a druhého stupně řešily právní povahu rozhodčího řízení v návaznosti na vedené exekuční řízení.
Abstrakt EN: The article considers with two basic theories of the legal character of the arbitration proceedings - the contractual and jurisdiction theory. The authors point to repeated decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic that comes out of the pure contractual theory of the legal character of the arbitration proceedings. The authors conclude that the legal regulation of the arbitration proceedings has the jurisdiction character because the arbiter does find the law. This conclusion is supported by decisions of general courts.
Klíčová slova

Zpět

Patička