Přejít k obsahu


Experimental database implementation for the cerebrovaschular diseases research integrates together different kinds of medical data

Citace:
VČELÁK, P., KLEČKOVÁ, J., ROHAN, V. Experimental database implementation for the cerebrovaschular diseases research integrates together different kinds of medical data. In INNOV 2010. Setúbal: SciTePress, 2010. s. 111-114. ISBN: 978-989-8425-15-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental database implementation for the cerebrovaschular diseases research integrates together different kinds of medical data
Rok vydání: 2010
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Petr Včelák , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , Vladimír Rohan
Abstrakt CZ: Mozkové mrtvice jsou celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Jedná se o druhou nejčastější příčinu smrti v České republice. Navrhovaná databáze může přispět k řešení tohoto komlexního problému. Je založena na propojení medicínských dat mezi sebou a agregaci dat z přispívajících klinických center. V databázi jsou propojena různá medicínská data - DASTA, DICOM, SITS a další vhodná data.
Abstrakt EN: The cerebrovascular diseases are one the most common cause of death worldwide. The second most frequent cause of death in the Czech Republic. The proposed database should notably contribute to the solution of this complex problem. Its profit is based on medical data interconnection and aggregation of collaborating centers. There are stored miscellaneous de-indentified medical data in the database such as (1) a set of patient?s clinical data in a DASTA file format, (2) a set of brain scans like computed tomography in a DICOM files, (3) data from Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke (SITS) register. The experimental database project has an extensible support for any other fitted data format.
Klíčová slova

Zpět

Patička