Přejít k obsahu


Europa des 21. Jhs. - Eine Herausforderung für die komparatistische Imagologie und den Fremdsprachenunterricht?

Citace:
VOLTROVÁ, M. Europa des 21. Jhs. - Eine Herausforderung für die komparatistische Imagologie und den Fremdsprachenunterricht?. In Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 286-290. ISBN: 978-80-7043-886-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Europe in our time - provocation for the comparatistic imagology and for the teaching foreign languages?
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Michaela Voltrová
Abstrakt CZ: Text se zabývá více jevy, které jsou pro Evropu naší doby charakteristické. Jedná se především o problematiku stereotypů, identity, globalizace nebo hranic v Evropě. Autorka se zamýšlí nad tím, zda a jak se mají tyto fenomény tematizovat ve výuce německého jazyka.
Abstrakt EN: The text describes more phenomena, which are typical for Europe in our time. It´s focused on the problem of prejudicial thinking, identity, globalization and the borders of Europe. The author considers the possible application of these phenomena in teaching German language.
Klíčová slova

Zpět

Patička