Přejít k obsahu


Zu imagologischen Interpretationsverfahren - eine methodenkritische Anmerkung

Citace:
VOLTROVÁ, M. Zu imagologischen Interpretationsverfahren - eine methodenkritische Anmerkung. Germanoslavica, 2010, roč. 21, č. 1-2, s. 135-145. ISSN: 1210-9029
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The imagological way of interpretation - a critical comment on methodology
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Slovanský ústav Akademie věd České republiky
Autoři: Mgr. Michaela Voltrová
Abstrakt EN: The presented text consists of four parts. The first part gives the history of the discipline and its information sources. The second part called "The comparatistic imagology and its terminology - an introduction" describes the most important and often used imagological terminology. In the third part the author of the text describes the situation and the future chances of imagology. The text expresses a critical attitude towards the missing methodological tradition of imagology, but it also gives the reasons why this discipline should be supported in future.
Klíčová slova

Zpět

Patička