Přejít k obsahu


Vývoj koncepce výchovy ke zdraví ve studijních programech Katedry psychologie FPE ZČU v Plzni

Citace:
JIŘINCOVÁ, B., SVOBODA, M. Vývoj koncepce výchovy ke zdraví ve studijních programech Katedry psychologie FPE ZČU v Plzni. In Psychologia Cassoviensis 2008. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010. s. 216-219. ISBN: 978-80-7097-793-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The development of education to health concept in syllabi in the Department of Psychology Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen.
Rok vydání: 2010
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Autoři: PhDr. Božena Jiřincová , Mgr. et Mgr. Michal Svoboda
Abstrakt CZ: Příspěvek poukazuje na koncepci výuky vztahující se k výchově ke zdraví včetně výuky zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj. V textu jsou popsány výukové strategie předmětů, které podporují rozvoj osobnosti studentů učitelských oborů.
Abstrakt EN: The contribution points out both the education to health concept and education focused on personality and social development. The teaching strategies of the subject supporting the personality development of students of teaching are described in the text.
Klíčová slova

Zpět

Patička