Přejít k obsahu


Dynamické chování lisu LZK 5000

Citace:
CÍREK, M., HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Dynamické chování lisu LZK 5000. Plzeň : 2010. 35 stran s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic behaviour of LZK 5000 press
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Milan Círek Ph.D. , Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá volbou varianty stojanu lisu. Následuje rozpracování variant děleného stojanu. Zásadní varianty jsou podrobeny pevnostní kontrole s využitím MKP.
Abstrakt EN: Work deals with selection of option of press' frame. There are options of divided frame described. Important options are validated with stress strain FEM.
Klíčová slova

Zpět

Patička