Přejít k obsahu


Přepínač synchronizačních signálů EEG

Citace:
DUDÁČEK, K., MAUTNER, P., BC. NOVOTNÝ, J. Přepínač synchronizačních signálů EEG. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EEG synchronization signal switch
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, KIV
Autoři: Dr. Ing. Karel Dudáček , Ing. Pavel Mautner Ph.D. , Jiří Bc. Novotný
Abstrakt CZ: Přepínač synchronizačních ignálů je určen k přepínání různých zdrojů synchronizačních signálů, vkládaných do záznamu EEG při experimentálním výzkumu. Přepínač je zkonstruován na bázi obvodů programovatelné logiky. Z ovládacího panelu lze volit některou z 10 přednastavených konfigurací. Případné další konfigurace mohou být nastaveny přeprogramováním obvodu PLD.
Abstrakt EN: Syncrhonization signal switch is designed to select source of synchronization signals, inserted to EEG records in experimental research. The switch uses programmable logic device as the main component. One of ten preprogrammed configurations can be selected easily from the control panel of the instrument. Another configuration can be set by reprogramming of the PLD device.
Klíčová slova

Zpět

Patička