Přejít k obsahu


Projektový management a potřebné kompetence

Citace:
SKALICKÝ, J., JERMÁŘ, M., SVOBODA, J. Projektový management a potřebné kompetence. 2010. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 389 s. ISBN: 978-80-7043-975-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project Management and Useful Competences
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jiří Skalický CSc. , PhDr. Milan Jermář Ph.D. , Ing. Jaroslav Svoboda
Abstrakt CZ: Kniha, kterou jsme nazvali Projektový management a potřebné kompetence, je určena pro všechny pracovníky, kteří se zabývají řízením projektů, pro studenty podnikového managementu, zvláště z oboru systémů projektového řízení a pro všechny, kteří potřebují získat znalosti a způsobilosti pro řízení projektů nebo si chtějí základní kompetence rozšířit a získat vědomosti nutné pro mezinárodní certifikaci IPMA pracovníků v řízení projektů (IPMA ? International Project Management Association). Projektový management se zde netýká jen samostatných projektů, ale i projektů v programech a portfoliích. Cílem této publikace je, aby se čtenář stal kompetentní osobou pro řízení projektů. Kompetentní pracovník zvládá nejen soubory znalostí (Body of Knowledge [3]), ale umí je také vhodně používat při řízení projektů jako způsobilý pracovník. V publikaci je propojen systémový, procesní a znalostní přístup Institutu pro projektové řízení (PMI ? Project Management Institut) ze Spojených států, s elementy způsobilostí podle IPMA. V publikaci je zmíněn i agilní přístup k projektům.
Abstrakt EN: The book entitled Project Management and Useful Competences is dedicated to all who are going to engage in managing of projects and are trying to gain knowledge and competences of project management or want to extend basic competences and to obtain an international certification IPMA. The goal of the book is to develop the reader´s competences in project management. The competent person masters not only bodies of knowledge, but he or she can use knowledge and information in managing of projects. Systems, process and knowledge approaches of Project Management Institute (PMI) are interconnected with elements of competence according to International Project Management Association (IPMA).The book is based on both philosophies (PMI and IPMA) and the approaches of both organizations are combined here.
Klíčová slova

Zpět

Patička