Přejít k obsahu


Dynamické zatížení klikového lisu

Citace:
CÍREK, M., HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Dynamické zatížení klikového lisu. Kovárenství, 2010, roč. 2010, č. 38, s. 109-112. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic loading of crank presses
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Svaz kováren ČR o.s.
Autoři: Ing. Milan Círek Ph.D. , Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o zatížení klikového lisu od dynamických dějů probíhajících během provozu stroje. Je proveden rozbor dynamických dějů včetně popisu, kdy a za jakých okolností se vyskytují. Dále jsou prezentovány výsledky porovnání torní tuhosti jednotlivých variant stojanů.
Abstrakt EN: The paper presents an analysis of dynamic behaviour of the crank press during machine operation. There were analysed the dynamic processes mainly the intensity, time interval and other conditions of their acting. Furthermore comparison of different variants of the press frame with regards to torsional stiffness is presented in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička