Přejít k obsahu


Problémy s krásou z donucení

Citace:
BOHÁČEK, K. Problémy s krásou z donucení. In Platonica Pilonica I.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 9-19. ISBN: 978-80-7043-948-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Problems with the coerced beauty
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Kryštof Boháček Ph.D.
Abstrakt CZ: Kritická analýza přechodu mezi první a druhou částí Platónova dialogu Symposion. Článek z úvodní části sborníku, věnované ohlédnutí za minulými ročníky minikonferencí.
Abstrakt EN: Critical analysis of the transition between the first and second parts of Plato's dialogue Symposium. Paper from the introductory part of the volume, which remebers the past 'Mini-conferencies'.
Klíčová slova

Zpět

Patička