Přejít k obsahu


Positive solutions for the p-Laplacian with Robin boundary conditions on irregular domains

Citace:
DRÁBEK, P., SCHINDLER, I. Positive solutions for the p-Laplacian with Robin boundary conditions on irregular domains. Applied Mathematics Letters, 2011, roč. 24, č. 4, s. 588-591. ISSN: 0893-9659
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Positive solutions for the p-Laplacian with Robin boundary conditions on irregular domains
Rok vydání: 2011
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Prof. Ian Schindler
Abstrakt CZ: Uvažujeme Robinovy okrajové podmínky na neregulárních oblastech, kde obvyklá Sobolevova vbnoření neplatí. Zavádíme formulaci, v jejímž rámci lze uvažovat superhomogenní růst nelinearity a dokázat existenci kladných, omezených a hladkých řešení rovnice s p-laplaciánem.
Abstrakt EN: We consider the Robin boundary conditions on irregular domains where the usual Sobolev embeddings fail. We present a functional framework permitting superhomogeneous growth of the nonlinearity and prove the existence of positive, bounded, and smooth solutions of the p-Laplacian equation.
Klíčová slova

Zpět

Patička