Přejít k obsahu


On modeling and vibration of gear drives influenced by nonlinear couplings

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. On modeling and vibration of gear drives influenced by nonlinear couplings. Mechanism and Machine Theory, 2011, roč. 46, č. 3, s. 375-397. ISSN: 0094-114X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On modeling and vibration of gear drives influenced by nonlinear couplings
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Převodová ústrojí jsou nejčastěji používané součásti ve strojírenství. Když převodová ústrojí přenášejí malé zatížení, mohou vznikat nelineární jevy jako přerušení záběru a následné kmitání může být doprovázeno rázovými pohyby ozubených kol. Tento článek prezentuje originální metodu matematického modelování nelineárního kmitání převodových soustav využitím metody modální syntézy s kondenzací. Model respektuje nelinearity způsobené přerušením zubového záběru, parametrickým buzením v ozubení a nelineárními kontaktními silami mezi vnějším kroužkem ložiska a valivými elementy. Nelineární model je pak využit pro vyšetřování kmitání převodových soustav, především pro detekci rázových jevů, bifurkací řešení a chotického chování v případě malého vnějšího statického zatížení a v rezonančních oblastech. Teoretická metoda je použita pro vyšetření nelineárního kmitání dvoustupňové převodovky.
Abstrakt EN: Gear drives are one of the most common parts in many rotating machinery. When the gear drive runs under lower torque load, nonlinear effects like gear mesh interruption can occur and vibration can be accompanied by impact motions of the gears. This paper presents an original method of the mathematical modeling of gear drive nonlinear vibrations using modal synthesis method with degrees of freedom number reduction. The model respects nonlinearities caused by gear mesh interruption, parametric gearing excitation caused by time-varying meshing stiffness and nonlinear contact forces acting between journals of the rolling-element bearings and the outer housing. The nonlinear model is then used for investigation of gear drive vibration, especially for detection of nonlinear phenomena like impact motions, bifurcation of solution and chaotic motions in case of small static load and in resonant states. The theoretical method is used for investigation of two-stage gearbox nonlinear vibration.
Klíčová slova

Zpět

Patička