Přejít k obsahu


Stůl s přírubou pro trhací stroj do 50 kN

Citace:
BEK, L., KOTTNER, R. Stůl s přírubou pro trhací stroj do 50 kN. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Table with flange for tensile testing machine up to 50 kN
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Lukáš BEK , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Stůl umožňuje zkoušet ohybem vzorky, které jsou relativně dlouhé, a umožňuje větší vzdálenost zkušebních podpor. Stůl je připevněn ke spodnímu nosníku stroje pomocí osmi šroubů. Připevnění podpor či jiných zkušebních prvků na stůl je umožněno pomocí T-drážek, které zajišťují vysokou variabilitu upevnění. Stůl je tak možné využívat nejen pro zkoušky ohybem dlouhých vzorků, ale i pro jiné aplikace. Další výhodou je možnost připevnění příruby, která slouží k instalaci spodní čelisti do stroje. Stroj je potom možné používat standardním způsobem, aniž by bylo nutné stůl demontovat. Stůl je konstruován tak, aby byl co nejtužší a zároveň nejlehčí.
Abstrakt EN: The table allows testing of samples, which are relatively long, in bending and allows larger distance between testing supports. The table is fastened to lower beam of the machine using eight bolts. Fastening of supports or different testing parts on the table is allowed using T-slots which provide high variability of the fastening. Therefore, it is possible to use the table not only for testing of long samples in bending but also for different applications. Possibility of fastening of a flange, which is necessary for installation of lower jaw into the machine, is another advantage. Therefore, it is possible to use the machine in standard way, without necessity of table removal. The table is designed for maximum stiffness and, simultaneously, for minimum mass.
Klíčová slova

Zpět

Patička