Přejít k obsahu


O obsahu prohlášení vlastníka budovy - nový pokus o kritický výklad obtížného tématu

Citace:
DVOŘÁK, T. O obsahu prohlášení vlastníka budovy - nový pokus o kritický výklad obtížného tématu. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 23, s. 829-835. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The content of the statement of the owner of the building - a new attempt at a critical interpretation of a difficult topic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství C.H. Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá některými otázkami povinných náležitostí prohlášení vlastníka budovy, které je klíčovým dokumentem pro vznik vlastnictví bytů a nebytových prostorů podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
Abstrakt EN: This acticle deals with some some issues the mandatory declaration requirements of the owner of the building, which is a key document for the creation of home ownership and comercial premises under the Act No. 72/1994 Coll. on home ownership, as amended.
Klíčová slova

Zpět

Patička