Přejít k obsahu


Neplatnost prohlášení vlastníka budovy ve světle názorů právní doktríny a praxe

Citace:
DVOŘÁK, T. Neplatnost prohlášení vlastníka budovy ve světle názorů právní doktríny a praxe. Soudní rozhledy, 2010, roč. 16, č. 12, s. 433-438. ISSN: 1211-4405
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Declaration of nullity of the building owner in the light of the views of legal doctrine and practice
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá problematikou neplatnosti prohlášení vlastníka budovy podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
Abstrakt EN: This acticle deals with the declaration of nullity of the building owner under the Act No. 72/1994 Coll. on home ownership, as amended.
Klíčová slova

Zpět

Patička