Přejít k obsahu


Velká Británie, Konzervativní strana a vznik Společnosti národů

Citace:
NOVOTNÝ, L. Velká Británie, Konzervativní strana a vznik Společnosti národů. Historický obzor, 2010, roč. 21, č. 788, s. 178-188. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Great Britain, Conservative Party and the Creation of the League of Nations
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Aleš Skřivan
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá postojem Konzervativní strany, jejích politiků a konzervativního tisku ke vznikající Společnosti národů.
Abstrakt EN: The article deals with the attitude of the Conservative Party, conservative politicians and conservative press toward the Creation of the League of Nations.
Klíčová slova

Zpět

Patička