Přejít k obsahu


Slovenia as an EU-Member: a Euroenthusiastic Society and Political Elite

Citace:
CABADA, L., CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Slovenia as an EU-Member: a Euroenthusiastic Society and Political Elite. In The Czech and Slovenian EU presidencies in a Comparative Perspective. Dordrecht : Republic of Letters Publishing, 2010, s. 37-54. ISBN: 978-90-8979-051-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Slovenia as an EU-Member: a Euroenthusiastic Society and Political Elite
Rok vydání: 2010
Místo konání: Dordrecht
Název zdroje: Republic of Letters Publishing
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem kapitoly je analyzovat a zhodnotit socializaci a evropeizaci slovinské politiky a společnosti v průběhu 90. let 20. století a v období před vstupem země do EU. Analýza ukazuje slovinskou společnost a politikcou elitu jako euroenthusiastické, naznačuje a prezentuje ale také některé odchylky od socializačního procesu.
Abstrakt EN: The aim of the chapter is to analyse and evaluate the socialisation and Europeanisation of Slovenian politics and society during the 1990s and in the period before the EU-membership. The analyse shows Slovenian society and political elite as Euroenthusiastic, but also some ruptures in the socialisation are described and analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička