Přejít k obsahu


Simulační program mikropočítačové stavebnice MAT

Citace:
JAKEŠ, T. Simulační program mikropočítačové stavebnice MAT. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation software of microcomputer applications trainer
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, FPE, KVD
Autoři: Mgr. Tomáš Jakeš
Abstrakt CZ: Simulační program mikropočítačové stavebnice MAT je využitelný pro výuku předmětů zaměřených na techniku počítačů zejména na vysokých a středních odborných školách. Vzhledem k principu činnosti studentů se použitím simulačního programu utvářejí a prohlubují mezipředmětové vazby v oblastech elektroniky, matematiky, fyziky a programování. Software byl vytvořen v rámci výzkumu ověřujícího edukační přínos simulačních programů ve výuce specifických předmětů.
Abstrakt EN: Simulation software of microcomputer applications trainer (MAT) is useful for teaching of subjects focusing on computer technology in particular universities and vocational schools. Thanks to the simulation software students shape and develop cross-curricular links in electronics, mathematics, physics and programming. The software was developed in research on verifying the educational benefits of simulation programs for teaching specific subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička