Přejít k obsahu


Optimalizace pracoviště šití pásů pro produkty koncernu Daimler a VW Group

Citace:
KURKIN, O., ŠIMON, M. Optimalizace pracoviště šití pásů pro produkty koncernu Daimler a VW Group. Žilina, Slovenská republika, 2010., ISBN: 978-80-89401-12-3,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of workplace of sewing bands for products of Daimler and VW Group koncern
Rok vydání: 2010
Místo konání: Žilina, Slovenská republika
Název zdroje: GEORG vydavateľstvo pre Katedru priemyselného inžinierstva, SjF, ŽU
Autoři: Ing. Ondřej Kurkin , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje optimalizaci pracoviště šití pásů (dále jen GB) na výrobní hale CARGO LOADER ve firmě BOS Automotive products s.r.o. Pracoviště dodává nastříhané a sešité pásy a poutka pro šicí a montážní linky koncernů Daimler (dále jen DA) a VW Group (dále jen VAG). Na linkách se vyrábí vaky na lyže, které se vkládají do opěradel zadních sedadel automobilů. Pro úpravu pracovních stolů na procovišti jsou využity ergonomické analýzy v softwaru DELMIA V5.
Abstrakt EN: The paper describes the optimization of workplace for sewing bands(GB)on production hall CARGO LOADER in company BOS Automotive products s.r.o. On this workplace are produced bands for products of Daimler(DA) and VW Group (VAG) syndicate. On production lines DA and VAG are manufactured skibags, which are mounted into the rear seats back in automobile. There was used DELMIA V5 Human analysis for modification of worktables od workplace GB.
Klíčová slova

Zpět

Patička