Přejít k obsahu


Plinius Ml. Trajánovi o stíhání křesťanů

Citace:
HRDINA, A. Plinius Ml. Trajánovi o stíhání křesťanů. Trnava, 2010., ISBN: 978-80-8082-334-4,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pliny The Younger To Trajan on the Persecution of Christians
Rok vydání: 2010
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Persekuce křesťanů pro jejich víru v prvních třech křesťanských staletích nepředstavuje nějaký konstantní tlak římské státní správy na křesťanskou církev, nýbrž probíhala v určitých vlnách a procházela různými etapami. Jednou z nejvýznamnějších je ta, která byla započata dochovanou korespondencí bithýnského místodržitele Plinia Mladšího a císaře Trajána a během níž křesťané sice nebyli (tak jako ostatní zločinci) vyhledáváni, nicméně v případě usvědčení byli trestáni smrtí.
Abstrakt EN: The persecution of Christians for their faith in the first three Christian centuries was not a result of constant pressure by the Roman state administration; rather, the pressure came in waves and developed in a number of stages. One of the most significant waves was the one started by a letter from the governor of Bithynia, Pliny The Younger, to Emperor Trajan; during this period Christians (as opposed to other criminals) were not actively sought, but if convicted they received the death penalty.
Klíčová slova

Zpět

Patička