Přejít k obsahu


Elementární báze poznání: protokolární věty

Citace:
POLÁK, M. Elementární báze poznání: protokolární věty. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 39-43. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic Elements of Knowledge: protocol sentences
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Michal Polák
Abstrakt CZ: Stať se zabývá problematikou protokolárních vět u Otty Neuratha a Rudolfa Carnapa. Sleduje, jaká jsou obě pojetí, v čem se liší a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Pro Carnapa představují protokolární věty nezpochybnitelnou (nerevidovatelnou) bázi našeho poznání. Forma těchto vět se prostě stanoví předem; je tedy libovolná. Neurathovy protokolární věty jsou na rozdíl od Carnapových uvnitř jazyka systému, čímž odpadá překlad. Tyto věty jsou však co do formy i obsahu složitější a nejsou stanoveny libovolně. Navíc je nelze považovat za elementární bázi poznání ? tedy za věty, které nejsou revidovatelné.
Abstrakt EN: The paper deals with protocol sentences as a basis for elementary knowledge of our world. There is a striking difference between two approaches to the protocol sentences: from Carnap´s point of view, protocol sentences are non-revisable basic sentences, so they must be accepted as a convention without possibility of falsification. While from Neurath´s point of view, protocol sentences are not basis of our knowledge for they are still open to revisions. This paper tries to articulate only selected aspects of these differences and is not intended to offer complex view to the problem of protocol sentences.
Klíčová slova

Zpět

Patička