Přejít k obsahu


Metodika měření frekvenčních charakteristik. Frekvenční charakteristiky LC filtru

Citace:
MAJORSZKÝ, J., JANDA, M. Metodika měření frekvenčních charakteristik. Frekvenční charakteristiky LC filtru. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods of measuring frequency characteristics. Frequency characteristics of LC filter
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Majorszký , Ing. Martin Janda
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá metodikou měření frekvenčních charakteristik. Nejprve je představeno použité schéma a později popsána realizace. Měřena je amplituda střídavé složky vybuzených kmitů v závislosti na amplitudě a kmitočtu budících proudových kmitů. Výsledky měření frekvenčních charakteristik LC filtru jsou ověřením funkčnosti zapojení laboratorního měniče z hlediska použití pro další měření frekvenčních charakteristik různých druhů pohonů.
Abstrakt EN: The work deals with methods of measuring frequency characteristic. The used scheme is described and then function and control are dewscribed. Aplitudes of exciting oscillations are measured in dependence on amplitudes and frequency of inject harmonic current oscillations. The results of the frequency characteristic measuring of LC filter prove functionality of the converter connection to use it to measure frequency charactristics with different types of drives.
Klíčová slova

Zpět

Patička