Přejít k obsahu


The Change of Value Preferences in Czech Society and of Foreign Policy Makers as One of the Prerequisities of the Transformation of the Character of Czech Foreign Policy

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. The Change of Value Preferences in Czech Society and of Foreign Policy Makers as One of the Prerequisities of the Transformation of the Character of Czech Foreign Policy. Politics in Central Europe, 2010, roč. 6, č. 2, s. 98-114. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Change of Value Preferences in Czech Society and of Foreign Policy Makers as One of the Prerequisities of the Transformation of the Character of Czech Foreign Policy
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek analyzuje transformaci hodnotových preferencí ččské společnosti a tvůrců zahraniční politiky po Listopadu 1989. tato transformace se podobá "tiché revoluci", která v západoevropských společnostech proběhla v 70. letech 20. století. Analýza ukazuje, že hodnotová transformace zásadně proměnila rovněž vharakter české zahraniční politiky.
Abstrakt EN: The article analyses the transformation of value preferences in Czech society and of foreign policy makers after November 1989. The transformation is similar to the "silent revolution" that arose in Western Europen societies in the 1970s. The analysis shows that the transformation of values preferences inevitably brings about a change of the character of Czech foreign policy.
Klíčová slova

Zpět

Patička