Přejít k obsahu


Využití přístupů nového institucionalimu pro vysvětlení institucionálních změn v oblasti politiky regionálního rozvoje ve Slovinsku

Citace:
LAJH, D., CABADA, L. Využití přístupů nového institucionalimu pro vysvětlení institucionálních změn v oblasti politiky regionálního rozvoje ve Slovinsku. Politologický časopis, 2010, roč. 17, č. 4, s. 432-450. ISSN: 1211-3247
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The new institutionalism approach and institutional changes in Slovenian regional development policy
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Autoři: Damjan Lajh , Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je aplikovat přístupy nového institucionalismu na vývoj insticionálního rámce slovinské regionální rozvojové politiky. V první části jsou představeny základní principy nového institucionalismu a jeho typologie zahrnující tři typy - historický institucionalismus, sociologický institucionalismus a institucionalismus racionální volby. Aplikovali jsme logiku přiměřenosti a následnosti pro vysvětlení a pochopení podnětů, dynamiky a rámce změn.
Abstrakt EN: The aim of the article is to apply the new institutionalism approach to the development of institutional framework of Slovenian regional development policy. In the first part, we have presented the elementary principles of the new institutionalism and its typology including three basic types ? the historical institutionalism, sociological institutionalism, and institutionalism of rational choice. We have applied the logic of appropriateness and the logic of consequences concepts for explanation and understanding of stimuli, dynamics and scope of changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička