Přejít k obsahu


Polohovatelné zařízení pro ohřev vzorků pro měření optických a tepelných vlastností povrchů

Citace:
VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Polohovatelné zařízení pro ohřev vzorků pro měření optických a tepelných vlastností povrchů. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Positionable instrument for heating of samples for the measurement of optical and thermal properties of surfaces
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petra Vacíková , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Jiří Martan Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového laboratorního zařízení, které slouží současně k vysokoteplotnímu ohřevu a přesnému polohování vzorků v různých metodách měření optických a tepelných vlastností povrchů. Systém využívá k ohřevu vzorků speciálně navrženou blokovou pec, do níž jsou vkládány měřené vzorky, jejichž ohřev probíhá současně. Pec je umístěna na X-Y-Z polohovatelném mechanismu, který zabezpečuje přesné nastavení polohy měřeného povrchu do ohniska měřicího systému. Poloha ohniska je vizualizována kombinací dvou laserových diod. Časový průběh teplotního pole měřeného vzorku je zaznamenáván termovizní kamerou ovládanou z řídicího počítače. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-04-10.html.
Abstrakt EN: The function sample of new laboratory instrument serves for high-temperature heating and precise positioning of samples for various methods of measurement of surface optical and thermal properties. The system utilizes a special designed block furnace for parallel heating of samples. The furnace is located on X-Y-Z positioning mechanism that makes precise adjustment of measuring surface location into the focus of the measuring instrument. The focus position is visualized by two laser diodes. The evolution of temperature field of the measured sample is recorded by infrared camera controlled from the PC. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-04-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička